Therapy and Retreat

Terapie

Jsem certifikovaný muzikoterapeut a skrze hudbu, zvuk a některá fyzická cvičení, vycházející z praxe mého japonského učitele Mina Tanaky, pomáhám s pročišťováním určitých duševních obsahů a energetických blokád.

Co se pak týče dalších druhů obtíží, nabízím konzultace a pomoc zejména v oblasti psychospirituální krize, kdy se spolu s klientem snažíme najít pro něj tu nejvhodnější formu duchovní praxe a osobní cesty, jež by byla sto uspokojit jeho nejhlubší vnitřní potřeby. A nabízím i pomoc v oblasti environmentální úzkosti, kde hledáme s klientem způsoby, jak pozměnit jeho přístup k přírodě a k sobě samému takovým způsobem, aby pro něj současná environmentální krize světa nebyla zdrojem stresu a traumatických stavů.

Je možné si domluvit soukromá sezení během mých přednáškových a hudebních výjezdů do Čech (obvykle na jaře a na podzim). Ovšem, protože je pro mě důležité poznat klienta blíže a skrze kontinuální setkávání v klidných podmínkách proniknout hlouběji k jádru jeho problému, mnohem radši přistupuji k terapeutické práci spontánně, během nabízených pobytů v ústranní.

Ústranní v Banátu

Ústraní je možnost pobývat stranou společnosti, v klidném a čistém přírodním zákoutí mimo ruch moderní civilizace, a věnovat se plně práci na sobě samém a na svém vnitřním klidu.

Základní a dobrovolnou součástí ústraní je každodenní duchovní praxe zvolená podle charakteru a preferencí návštěvníka, dále propojování s přírodou a s přítomným prostorem skrze každodenní činnosti v poustevně, a konzultace se mnou jako s průvodcem ústranní při nejrůznějších druzích obtíží i mimo ně.
Ale jedinou náplní může stejně tak být jen prostá samota a chráněné soukromí uprostřed divoké, tiché a čisté přírody...

Bližší info

Foto

Pobyty na statku

Pokud někdo dává přednost úplnému soukromí v krásné přírodě, ale přitom ve vesnickém prostředí tradičního českého venkova, je možné si pronajmout statek v nejmalebnější z českých vesnic v Banátu, v Rovensku.
Pobyty jsou zde možné pro jedince i skupiny. Upřednostňuji přitom dlouhodobé pobyty v délce alespoň dvou týdnů (kratší po dohodě).
V popředí mého zájmu pak stojí především dlouhodobé pronájmy osobami, skupinami nebo i celými rodinami, které by si chtěli vyzkoušet život “po staru” a zajímá je osobní a praktický rozvoj na poli soběstačnosti a permakultury. Takovým lidem, v rámci jejich pobytu, nabízím i konzultace a širší spectrum tipů, postřehů a sdílení zkušeností, které jsem sám v této oblasti nasbíral.

Foto

https://www.traditionrolex.com/35