Spiritual Practice

TRANSLATION IN PROGRES


Duchovní praxe je určitá koncentrovaná vědomá činnost, která vede člověka ke spojení s transcendentní skutečností. Se skutečností neuchopitelnou a slovy nepopsatelenou, přesahující hranice lidského intelektu i samotného já. Je to vědomá a záměrná cesta k bytostné podstatě člověka.
Ovšem duchovní praxe je rovněž něco, co hledá rovnováhu těla, mysli a emocí a zprostředkovává člověku hlubokou integritu se světem. Dělá z něj celistvější bytost a pomáhá mu najít jeho místo mezi lidmi a v živém ekosystému této planety.

Studoval jsem nejrůznější způsoby a formy duchovní praxe na různých místech světa, obvykle přímo u zdroje a osobní zkušeností (více se lze dočíst v sekci ETNOGRAFIE).
Duchovní praxe je mým primárním životním zájmem a tématem a podřizuji ji svůj způsob života, čas i prostor. V popředí mé výzkumné a společenské pozornosti pak stojí i její třidění, zdokonalování, metodika, a v neposlední řadě také její sdílení s druhými lidmi.

Nevyznávám přitom žádné konkrétní náboženství, nejsem členem žádného hnutí, ani nemám výlučně jednoho učitele. Spíše vždy hledám a rozvíjím to co mají všechny mnou studované duchovní proudy společné a co z nich má potenciál nabídnout člověku to co potřebuje a co hledá.

V této sekci najdete příklady některých základních forem duchovní praxe, jejich přehlednou systematizaci (viz HLUBINNÁ ANTROPOLOGIE) a mé osobní příběhy vážící se ke zkušenostem s praktikováním každé z nich. Podrobnější a aktuální informace, jakož i určité meditativní vhledy, lze pak nalézt v sekci BLOG.
Ovšem praktickou a tedy nejdůležitějši část duchovní praxe nelze sdílet jinak, než přímým setkáním a osobní zkušeností. Za tímto účelem lze pak zvolit některý z nabízených kurzů či seminářů, případně využít možnost nabízených pobytů v ústraní.

https://www.traditionrolex.com/35