Art

TRANSLATION IN PROGRES


Umělec a umění samo je mostem mezi divákem a obsahy umělcovy  psýché.

Umění  může také být do určité míry řemeslem, kdy umělec-řemeslník, s praktickou motivací  a za funkčním účelem, “tesá” svou ideu do média, které je mu vlastní.

Umění může stejně tak být i prostá zábava a prostředek rozveselení.

Avšak umění není osobní terapií ani duchovní praxí. A to, přestože obě oblasti hojně využívají uměleckých prostředků a hranice mezi nimi a uměním je často velmi tenká a neostrá. Umělec totiž nejen sestupuje do hlubin sebe sama a určitým způsobem interaguje s tím co tam nachází, ale rovněž toto něco přináší a dává druhým lidem. Je pro něj esenciálně důležitý divák. A právě pro něj, pro diváka, se umělec stává onou spojnicí a přemostěním mezi světy.

https://www.traditionrolex.com/35