For Children

Přednášky

Většina přednáškových témat, která jsou k nalezení v sekci PŘEDNÁŠKY je upravitelná i pro děti různých věkových kategorií. Ve zmíněném odkazu najdete veškeré bližší informace.

Představení a workshopy

Co se týče vystoupení, koncertů, ale i lekcí pro děti a mládež, bližší informace a ukázky naleznete zde.

Nejaktuálnějším výstupem pro děti je zhruba hodinové klaunské představení O lidském zvířátku aneb Ekologie pro nejmenší, kde je na jednoduchém příběhu, za pomoci pantomimy, vyprávění, hudebních nástrojů a žonglování, dětem líčeno postavení člověka ve světě, s důrazem na základní ekologické a společenské hodnoty.

Sestřih představení pro MŠ ve slovenských Budmericích: