Kurzy

Tichý workshop - informace pro rok 2023 se drobně liší (např.cena, datum a že pochod 63km pochod bude čtyřdenní)

Foto

Video prezentace

Video koláž - workshop v Beskydech 2020

Workshop v Lužických horách - foto

Reflexe účastníků 2019

Video info 2021

 

Víkendový seminář zenu, jógy,tance a fyzické komunikace - Japonská cesta těla

Pro rok 2023: Zenový kurz ZPOMALENÍ-UZEMNĚNÍ, taneční kurz TANEC JÁ-JÁ TANEC a zen-taneční kurz MUŽI A ŽENY Z BRYNDY VEN

Foto

Workshop 2021

Info 2021

ANOTACE KURZU "TANEC JÁ-JÁ TANEC”:
Tanec, tak jak jsem se ho učil a jak ho praktikuji, je především o sebe-poznávání a sebe-prožívání. Jde v něm o poznávání a prožívání sebe sama jako pohybu-energie. A to energie, která přirozeně komunikuje a navazuje vztahy se vším, co člověka obklopuje i co ho tvoří, a která je nositelem základní informace o tom, kdo doopravdy jsme. A samozřejmě, která je základní hybnou silou tance.
Tak jako každý máme určitý specifický charakter své osobnosti, tak má každý z nás i specifické vyzařování a náboj. Toto vyzařování se projevuje svou svébytnou intenzitou a tvarem, který poznáváme skrze interakci s ostatními lidmi, živými tvory, materiálními objekty a prostředím. A stejně jako osobnost ji poznáváme a tvarujeme skrze vztahy. A to zejména skrze fyzické vztahy. Klíčem a základní branou k této energii je totiž tělo. Skrze tělo a základní smysly se manifestuje náš energetický charakter. Skrze tělo poznáváme energii druhých a naladění světa kolem nás.
Ve workshopu, pomocí velmi specifické práce s tělem, se budeme učit jak rozpoznávat základy vlastního já a jak skrze vazby a fyzické vztahy s okolím prožívat nejrůznější formy své energetické identity.
Budeme pracovat s objekty, s hudbou, s obrazy, s různorodými fyzickými tvary sebe sama (např. s tělesnými pozicemi a vtělenými mentálními obrazy) i mezi sebou navzájem. A samozřejmě: budeme tančit. Používané techniky budou přitom pocházet z dílny světoznámého tanečníka Mina Tanaky, z hatha-jógy a tradičního zenu a z metodiky moderního pohybového divadla.

Soukromé lekce z oblasti umění, soběstačnosti, ekologie a duchovní praxe